dimecres, 28 de juny de 2017

Deures d'estiu 2017

És condició indispensable entregar el dossier dels deures d'estiu el dia de l'examen. Us podeu descarregar el document per tal de completar-lo.

Deures d'estiu 1r d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 1r d'ESO (lectures)

Deures d'estiu 1r d'ESO D1 i 2

Deures d'estiu 2n d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 2n d'ESO (lectures)

Deures d'estiu 3r d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 3r d'ESO (lectures)

Deures d'estiu 4t d'ESO (activitats)

Deures d'estiu 4t d'ESO (lectures)

Continguts mínims recuperació 1r de batxillerat


 1. El vocalisme

 • El sistema lingüístic
 • El sistema vocàlic
 • Ortografia dels sons vocàlics àtons [ə], [u]
 • La síl·laba
 • L'accentuació
 • La dièresi

2. El consonantisme
 • El sistema consonàntic
 • Els sons oclusius. Grafies
 • Els sons fricatius i africats. Grafies
 • Els sons nasals. Grafies
 • Els sons laterals. Grafies
 • Els sons vibrants. Grafies

3. La morfonsintaxi (1)
 • El text, l’oració, les classes gramaticals
 • El substantiu
 • L’adjectiu
 • Els determinants
 • El verb

4. La morfosintaxi (2)

 • El verb
 • L’adverbi
 • La preposició

5. Les funcions sintàctiques

 • L’oració, principis bàsics
 • El subjecte
 • El predicat

6. Els pronoms febles
 • La cohesió del text. El pronom
 • Els pronoms febles
 • La substitució pronominal
 • Pronoms i funcions

Continguts mínims recuperació CAS


 • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu i predictiu.


 • Comprensió lectora, escrita i oral.


 • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb.


 • Sintaxi: l’oració, subjecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada.


 • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos i frases fetes.


 • Ortografia: alfabet, la síl·laba, la vocal neutra, o/u, accentuació, dièresi i guionet, b/v, p/b, t/d, c/g; ix/x, g/j; tx/ig, m/mpt; mpc/n; l·l, h, r, rr.

 • Sociolingüística: història de la llengua, conceptes bàsics de sociolingüística.

Continguts mínims d'ESO per a la prova de setembre 2017

CONTINGUTS  1r ESO

 •  Lectura i comprensió
 • Ortografia
 • Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   Els verbs regulars
o   SN i SV
 •  Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 • Expressió escritaCONTINGUTS  2n ESO
 •      Lectura i comprensió
 •      Ortografia
 •      Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars
o   Els sintagmes
o   Pronoms personals forts
o   Pronoms febles
o   Complements Verbals
o   Substitució pronominal
 •      Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 •     Expressió escrita
CONTINGUTS  3r ESO
 •      Lectura i comprensió
 •     Ortografia

o   La grafia de les vocals i consonants
o   L’accentuació
o   La dièresi
o   El diftong i el hiat
o   La contracció
 •     Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars i irregulars
o   Els sintagmes
o   Complements Verbals
o   Pronoms personals forts
o   Pronoms febles
o   Substitució pronominal
o   L’oració passiva
 •     Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
o   Hipònims i hiperònims
 •     Llengua i Societat

o   Els registres lingüístics
 •     Expressió escrita


CONTINGUTS  4t ESO
 •      Lectura i comprensió
 •     Ortografia

o   La grafia de les vocals i consonants
o   L’accentuació
o   La dièresi
o   El diftong i el hiat
o   La contracció
 •       Morfologia i gramàtica:

o   Categories gramaticals
o   Els determinants
o   El nom: gènere i nombre
o   L’adjectiu: gènere i nombre
o   L’adverbi
o   Els verbs regulars i irregulars
o   La perífrasi verbal d’obligació
o   Els sintagmes
o   Complements Verbals
o   Pronoms febles
o   Substitució pronominal
o   L’oració composta: coordinada, juxtaposada i subordinada
 •      Lèxic

o   Sinònims i antònims
o   Camp semàntic, família de paraules
 •  Expressió escrita

o   Tipologia textual
CONTINGUTS OPTATIVA 4t ESO REFORÇ DE CATALÀ

 • Ortografia
  • El vocalisme
  • La o / u neutres
  • L'accentuació
  • La dièresi
  • Les oclusives
  • La essa sorda i la essa sonora
  • R / RR
  • L / LL / L·L
  • La HDepartament de Llengua i Literatura Catalanes

divendres, 28 d’abril de 2017

Concurs Literari de Sant Jordi

Des del Departament de Llengua Catalana i Literatura volem felicitar tot l'alumnat que va participar un any més en el XLV Concurs Literari de Sant Jordi del Vendrell i en especial, a les alumnes que han estat premiades en la modalitat de narrativa, que són les següents:

3r d'ESO -  1r premi: Laia Cid Segura amb Els refugiats.
1r de BAT - 1r premi: Judit Comas Garrido amb L’últim home en peu.
1r de BAT - 2n premi: Elisabet Díaz Navarro amb Una història que representa el poble sirià.
Ens visita un escriptor!


El proper dia 3 de maig, rebrem al nostre centre la visita de l'escriptor Santi Baró. Els alumnes de 3r d'ESO que han llegit la seva novel·la Fario, podran gaudir de la xerrada i podran fer-li totes les preguntes que vulguin. 
Tot aquells que vulgueu venir, hi esteu convidats! 


Xerrada a la tutoria de 4t ESO D

XERRADA SOBRE LA SIDA


Aquest segon trimestre, als cursos de 4t d’ESO s’han fet una sèrie de xerrades sobre la SIDA. El passat 29 de març, la xerrada es va fer per als alumnes de 4t d’ESO D i la va fer una noia anomenada Carol.
Aquesta noia va explicar la diferència entre el VIH i la SIDA, així com les formes de transmissió que poden ser diverses.
També ens va explicar que ajuden persones drogoaddictes per tal de minimitzar el màxim possible la transmissió de malalties, de manera que van amb una mena de caravana a diferents ciutats, als barris amb major risc i duen xeringues noves per tal que els drogodependents no hagin d’utilitzar xeringues ja usades. Aquestes persones també poden punxar-se en aquesta caravana sota la supervisió dels assistents de la Creu Roja. A vegades, a aquests llocs també hi ha la presència dels Mossos d’Esquadra per tal de vetllar per la integritat de tothom.
La Carol, també ens va explicar que hi havia com una mena de cases d’acollida on hi podien anar persones sense sostre  que, molts cops, aquestes persones tenen problemes amb les drogues o l’alcohol i, allí, a les cases d’acollida, a banda de donar-los aixoplug i aliments també se’ls proporciona ajuda per tal de rehabilitar-se. En aquests llocs, aquestes persones també tenen la possibilitat d’estudiar i redreçar la seva vida.
Per acabar, la xerrada va concloure amb una classe pràctica. La noia va portar preservatius, tant masculins com femenins, perquè coneguéssim com són i vam haver de posar preservatius en uns penes de plàstic.
Ah! I ens van regalar preservatius perquè hem de ser conscients que la precaució en les relacions sexuals és molt important per tal de prevenir malalties i embarassos.


Clàudia Gómez, 4t ESO D 

XIIIè Certamen de Lectura en Veu Alta

El passat divendres 24 de març, vàrem participar al XIIIè Certamen de lectura en veu alta amb un alumne de 1r A i tres de 3r A.

Després d'haver fet la lectura dels dos llibres que corresponien al certamen i d'haver quedat amb els alumnes de 1r tots els dilluns durant el segon pati des del novembre fins ara, vam seleccionar el Ricard Colet per representar el nostre institut en la categoria de Corsari. 
A 3r d’ESO vam realitzar una prova de lectura i després d’una difícil decisió, van ser escollides per representar el nostre centre la Laia Cid, la Laura Márquez i la Marina Rull en la categoria de Tropa de Corsaris, les quals també van assajar en hores de pati i algunes tardes.

El certamen està organitzat en cinc categories que comprenen des de 3r de primària fins a 4t d’ESO. Les categories són les següents: Grumets vermells que està pensada per a lectors i lectores d’entre 8 i 10 anys que llegeixen individualment; Grumets verds que està concebuda per a lectors i lectores d’entre 10 i 12 anys i també llegeixen individualment; Timoners que està dirigida a l’alumnat nouvingut; Corsaris que és la participació individual pensada per a primer cicle d’ESO i per últim, la Tropa de Corsaris que es tracta d’una lectura col·lectiva amb grups formats per tres lectors o lectores cada un de 3r i/o 4t d’ESO.

L’organització de les fases del certamen està dividida en quarts de finals, les semifinals i la final de Catalunya.
La lectura que va fer el Ricard a la fase quarts de finals va ser Calla, Càndia, calla! de Maite Carranza. I la que van fer la Laia, la Laura i la Marina va ser L’artilleria de Mr. Smith de Francesc Puigpelat.

Tots ho van fer molt bé i val a dir que el nivell va ser molt alt i ens és molt gratificant anunciar-vos que el guanyador d’aquesta fase en la categoria de Corsari ha estat el nostre alumne Ricard Colet Cirbián, de manera que haurà d’anar el dia 20 de maig a la fase de semifinals a la Diputació de Tarragona a fer la lectura de Xala,va! Càsting d’estrelles d’Anna Fité.

Des d’aquí l’animem i li desitgem molta sort perquè torni a ser guanyador i passi a la final de Catalunya!Al centre, Ricard Colet, guanyador de la categoria de Corsaris. A la seva esquerra hi ha les dues noies que hi van assistir com a suplents de la mateixa categoria. A la dreta, la Laia, la Marina i la Laura que hi van participar en la categoria de Tropa de Corsaris.


dijous, 27 d’abril de 2017

Teatre Nacional de Catalunya


La senyora Florentina i el seu amor HomerEl passat 29 de març, l’alumnat de batxillerat juntament amb les professores Àngels Pijuan i Cèlia Reverter vam anar a Barcelona al TNC a veure l’obra de Mercè Rodoreda La senyora Florentina i el seu amor Homer dirigida per Sergi Belbel.
El director de l’obra teatral afirma que és una llàstima que Mercè Rodoreda no hagi escrit més obres per al teatre. Aquesta va ser rescatada per la Rosa Novell fa més de vint anys i és, segurament, el seu text teatral més reeixit.
Rodoreda escriu, amb to de comèdia de costums, gairebé a la manera d’un De Filippo, sobre les vides, les petites misèries, les petites desgràcies i les petites alegries d’una colla de dones barcelonines de principis del segle XX. Sota l’aparença d’una comèdia «amable», Rodoreda compon un dels seus personatges més emblemàtics, juntament amb la Colometa, l’Aloma i la Teresa i la Sofia de Mirall trencat: la senyora Florentina, dona burgesa, típicament barcelonina, professora de piano, propietària d’un gran immoble al barri de Sant Gervasi i que, malgrat dur una vida relaxada i tranquil·la, amaga una gran recança, una profunda malenconia per no haver pogut tenir una vida afectiva més «convencional». Amistançada del «senyor Homer» durant gairebé trenta anys, assistirem al seu daltabaix emocional i finalment catàrtic, ajudada en tot moment per un cor de veïnes i amigues que la protegeixen: les «intrèpides» i excepcionals Zoila, Júlia i Perpètua. La irrupció de la nova minyona, la Serafina, una noia jove, de poble, desinhibida, molt lluny del que la Florentina representa, serà el revulsiu que finalment sacsejarà els fonaments de la seva llar.
Jordi Giramé i Òscar Muñoz en un dels seus assaigs de teatre afirmen que podríem definir l’obra com una comèdia sentimental, amb perfils psicològics ben matisats i certes dosis d’humor; una comèdia que respecta l’esquema convencional dels tres actes i amb una acceptable disposició dels elements dramatúrgics; una comèdia, en definitiva, amb uns personatges perfectament identificables, extrets del costumisme barceloní.

La sortida va estar organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell i hi vam anar alumnat i professorat de tres centres educatius del municipi; el Col·legi Sagrat Cor, l’Institut Mediterrània i l’Institut Andreu Nin.
L’obra va tenir una durada de 2 hores i 40 minuts amb un entreacte inclòs i el repartiment de l’obra va ser excel·lent amb actrius i actors de la talla de Mercè Sampietro, Margarida Minguillón i Toni Sevilla entre altres.
Per concloure, dir-vos que vam sortir amb molt bon gust de boca i amb un  gran somriure. Ens va agradar molt! I així els ho vam fer saber als actors i actrius  amb els nostres aplaudiments! 

dijous, 20 d’abril de 2017

Tornem al Teatre!

SCARAMOUCHE


El dijous 2 de febrer els alumnes de 1r i de 2n d’ESO vam poder gaudir de la representació d’Scaramouche, de la companyia Dagoll Dagom,  al teatre Victòria.
Scaramouche és una obra teatral ambientada en la Revolució Francesa que ens explica la història de dos germans separats des de la seva infantesa. Els dos germans tenen una sort força diferent al llarg de les seves vides i diferents destins. Enmig d’aquest context de canvis i revolta apareix el personatge emmascarat d’Scaramouche, que esdevindrà el defensor del poble i s’enfrontarà a l’aristocràcia.
Com tots els musicals de la companyia Dagoll Dagom, la posada en escena tampoc va decebre, ja que destaca per la seva espectacularitat. Els actors també mostren la seva destresa amb les espases en les seves lluites escenes que deixen els alumnes bocabadats per l’acció i la tensió que s’hi representa. Un altre plus d’aquestes obres teatrals és poder gaudir de la música en directe de l’orquestra, en aquesta ocasió sota la direcció de Joan Vives.

Des del Departament de Llengua i Literatura Catalanes valorem molt positivament aquest tipus de sortides perquè d’aquesta manera sensibilitzem els nostres alumnes en el món del teatre, ja que ells són els futurs espectadors. Esperem poder-ne fer moltes més i que tots en puguem gaudir.


Anem al Teatre!

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT


El passat 26 de gener els alumnes de 3r i 4t de l’ESO vam anar al teatre a Barcelona. L’obra de la qual vam poder gaudir va ser El curiós incident del gos a mitjanit, dirigida per Julio Manrique i amb Pol López com a protagonista i altres actors coneguts com Marta Marco, Carme Fortuny, Gemma Brió, entre altres.
La representació, basada en la novel·la de Mark Haddon, i que hem llegit a classe, parla d’un noi, Christopher Boone, un jove amb síndrome d’Asperger que a mitjanit descobreix el cadàver del gos de la seva veïna. A partir d’aquí, decideix investigar qui el va matar i aquesta aventura li revelarà molts misteris de la seva vida.
La sensacional interpretació de Pol López i la posada en escena que ens trasllada a diferents espais en un tres i no res, fins i tot en algun moment fregant la paranoia i l’esquizofrènia, fan d’aquesta una representació sensacional, prodigiosa i totalment recomanable.
Els alumnes i els professors acompanyants la vam gaudir, la vam sentir, la vam viure!

dimecres, 15 de febrer de 2017

Sortida amb els alumnes de 1r d'ESO

Els alumnes de 1r d’ESO visitem l’Espai Xocolata
de Simón Coll i les Caves Codorníu

El passat 20 de desembre, i per tancar aquest trimestre, els alumnes de 1r d’ESO vam anar a l’Espai Xocolata de Simón Coll i a les Caves Codorníu, a Sant Sadurní d’Anoia.
Ens vam dirigir cap a la capital del cava a primera hora del matí i vam arribar allà ben aviat. Vam esmorzar i ens vam dividir en dos grups. Mentre un grup visitava les caves, l’altre va anar a l’Espai Xocolata.
A les Caves Codorníu ens van explicar el procés d’elaboració del cava, vam passejar pels seus jardins i per les seves instal·lacions. Fins i tot vam poder baixar fins a 14 metres sota terra, per túnels i cavitats subterrànies on s’elabora el seu cava i vam poder passejar amb un trenet que ens va portar per molts racons.
Finalment, ens van deixar tastar una mica de most, per poder assaborir el primer pas per després crear un gran cava. Una visita molt interessant!

L’altra visita que vam fer a la capital del cava va ser a l’Espai Xocolata, de Simón Coll.
Allà ens van explicar l’origen del cacau, quina va ser la primera civilització que el va cultivar, d’on prové el cacau. Vam poder veure una línia de producció, que en aquell moment estava fabricant bombons farcits de gerds, i ens van explicar com els feien, vam poder veure els motlles, etc.
En acabar la primera part de la visita, en què vam veure un audiovisual que ens explicava la història de l’empresa, vam passar a la segona part, i la que més ens va agradar, ja que era el moment de tastar la xocolata. Ens van explicar com fan els tres tipus de xocolata bàsics: negra, amb llet i blanca. Les vam poder tastar totes i havíem d’endevinar la procedència del cacau, les aromes que hi havien afegit, etc.  I la veritat és que totes eren boníssimes! Una visita amb molt de gust!

Prova de Català GESO

Els alumnes de GESO hauran de fer un examen amb els continguts mínims de 4t d’ESO. Aquestes proves es realitzaran en les dates oficialment estipulades pel centre atenent-se a la normativa. En aquest cas, la nota seria un 5 (aprovat).
Les faltes d’ortografia descompten 0.1 per falta fins a un màxim de 2 punts.


CONTINGUTS MÍNIMS PER A LA PROVA DE GESO

1.- ÚS DE LA LLENGUA

·         Expressió i comprensió oral:

o   Ser capaç de mantenir una conversa en llengua catalana.
o   Comprendre i resumir un text oral adequat a l’edat de l’alumne.

·         Expressió i comprensió escrita:

o   Redactar textos senzills adequats a l’edat de l’alumne amb correcció, cohesió i coherència.
o   Comprendre textos escrits adequats a l’edat de l’alumne.

2.- GRAMÀTICA

·         El nombre en el substantiu i adjectiu.
·         Les categories gramaticals.
·         La modalitat oracional.
·         L’oració simple:
o   Subjecte i predicat.
o   Complements verbals: CD, CI, Atribut, CPredicatiu, CRV, CC...
o   Funcions.
o   L’oració activa i l’oració passiva.
·         L’oració composta:
o   L’oració coordinada.
o   L’oració juxtaposada.
o   L’oració subordinada:
§  L’oració subordinada substantiva.
§  L’oració subordinada adjectiva.
§  L’oració subordinada adverbial.
·         Els pronoms febles:
o   Identificació de complements i substitució pronominal.
·         El verb:
o   Verbs regulars i verbs irregulars.
o   Distingir les tres conjugacions verbals.
o   Formes no personals del verb: infinitiu / gerundi / participi
o   Paradigma i morfologia verbal: persona, nombre, temps, mode, aspecte.
o   Verbs purs i verbs incoatius.
o   Les perífrasis verbals.

3.- ORTOGRAFIA

·         Distinció entre paraules agudes, planes i esdrúixoles.
·         L’accentuació.
·         La dièresi.
·         Vocalisme:
o   a/e en posició àtona.
o   o/u en posició àtona.
·         Consonantisme:
o   B/V
o   P/B
o   T/D
o   C/G
o   G/J
o   X/IX
o   TG/TJ
o   TX/IG
o   S/SS/C/Ç/Z
o   H/R/RR/L/L·L/LL
o   M/N/MP
o   L’apòstrof
o   La contracció
o   El guionet


4.- LÈXIC

·         Formació de paraules:
o   Derivació / composició / habilitació.
o   Prefix /afix/ sufix.
·         Reconèixer el vocabulari correcte en català.
·         Correcció:
o   Ha/a/ah
o   Hem/em
o   Amb/en
o   Sinó/ si no
o   Quant a / a causa de
o   Per/ per a
o   A mesura que / a mida
o   Mentre / mentre que / mentrestant
o   Conte/comte/compte
o   Sobretot / sobre tot
o   Tampoc / tan poc
o   Enlloc/ en lloc
o   Només / no més
o   Potser / pot ser
o   Gairebé / gaire bé
o   També / tan bé
o   Alhora / a l’hora
o   Aleshores / a les hores
o   Prou/ massa / força / bastant
o   Vari / vàries
o   Com / com a
o   Per què/ perquè / doncs

5.- LLENGUA I SOCIETAT

·         Les llengües romàniques.
·         El substrat, l’adstrat i el superstrat.
·         La variació lingüística i els registres lingüístics.
·         Les varietats històriques, generacionals, socials i professionals.
·         Les varietats geogràfiques.
o   Concepte de llengua i dialecte.

o   Distinció entre bloc oriental i occidental i els dialectes corresponents.